RB 51/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 50/2012

Aneks do znaczącej umowy kredytowej.

RB 48/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 47/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63