RB 123/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej.

RB 122/2011

Znaczące umowy jednostki zależnej.

RB 121/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej.

RB 120/2011

Aneks do umowy kredytowej

RB 119/2011

Znaczące umowy jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63