RB 118/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 117/2011

Zawarcie znaczącej umowy przez KOPEX S.A.

RB 116/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej.

RB 115/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 115/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63