RB 54/2011

Umowa krajowa jednostki zależnej.

RB 53/2011

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia spółki KOPEX S.A. ze spółką KOPEX Equity Sp. z o.o.

Załączono: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy Spółki

RB-W 51/2011

Wykaz informacji przekazanych przez KOPEX S.A. do publicznej wiadomości w 2010 roku

Załączono: Wykaz informacji przekazanych przez KOPEX S.A. do publicznej wiadomości w 2010 roku

RB 50/2011

Umowa krajowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63