RB-W 46/2011

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia spółki KOPEX S.A. ze spółką KOPEX Equity Sp. z o.o.

Załączono: Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy Spółki

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63