RB 4/2011

Umowy krajowe jednostki zależnej

RB 3/2011

Umowa krajowa z Kompanią Węglową S.A.

RB 1/2011

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 119/2010

Umowy krajowe jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63