Załącznik nr 7 do RB 11/2010

Formularz dot. wyk.prawa głosu przez pełnomocnika

Załącznik nr 6 do RB 11/2010

Uzasadnienie Zarządu do projektów uchwał WZA

Załącznik 5a do RB 11/2010

Tekst jednolity zmienionego Statutu

Załącznik nr 4 do RB 11/2010

Opinia Rady Nadzorczej

Załącznik nr 2 do RB 11/2010

Informacja o liczbie akcji i głosów

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63