RB 143/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 142/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 141/2009

Aneks do znaczącej umowy krajowej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63