RB 39/2008

Aneks do znaczącej umowy

RB 38/2008

Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym

RB 36/2008

Utworzenie spółki na terenie Indonezji

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63