RB 313/2007

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

RB 310/2007

Zawiadomienie o ilości posiadanych akcji

RB 309/2007

Aneks do umowy pożyczki

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63