RB 146/2006

Powołanie osoby zarządzającej

RB 145/2006

Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 144/2006

Aneks do umowy - odtajnienie informacji

RB 143/2006

Istotna umowa - odtajnienie informacji

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63