RB 126/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 125/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 124/2006

Wejście umowy w życie - rynek rumuński

RB 123/2006

Zmiana znaczącej umowy

RB 122/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63