RB 58/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 57/2006

Aneks do znaczącej umowy kredytowej

RB 55/2006

Aneks do umowy o gwarancje kontraktowe

RB 54/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63