RB 95/2005

Umowy o udzielenie gwarancji bankowej

RB 93/2005

Znacząca umowa

RB 92/2005

Znacząca umowa kredytowa

RB 90/2005

Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63